Personality Quiz
เมนที่แท้จริงของคุณ ใน Produce 101 season 2 คือใคร (รอบ 35 คน)
Quiz introduction
แบบสุ่มมันไม่ฟิน ต้องอันนี้ รู้ดำรู้แดงไปเลย และเนื่องจากเว็บนี้รองรับแค่ไฟล jpg ทำให้บางรูปที่เซฟมาใช้ไม่ได้ จึงต้องหาใหม่บ้าง มีอยู่แล้วบ้าง บางรูปที่พิเศษกว่ารูปอื่นนั้น จึงไม่ได้มีการใส่ความรู้สึก
ส่วนตัวแต่อย่างใด (ยกเว้นรูปอีคุณอง ซึ่งจะเล่นเจอมั้ยก็อีกเรื่องนึง) ถ้าเล่นยังไง๊ยังไงก็ไม่เจอเมนจริงๆต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะจ้ะ
... show more
By
emperorhminhyun