Personality Quiz
którą szkołą teoretycznoliteracką jesteś???
Quiz introduction
(Małe uściślenie terminologiczne: wśród możliwych wyników znajdują się też kategorie, którym bliżej do nurtów czy tendencji niż szkół. Niechlujstwo jest spowodowane pragnieniem zachowania zgrabnego i
chwytliwego tytułu quizu. Niektóre z szablonów odpowiedzi opierają się też bardziej na przedstawicielach danych kategorii i tekstach omawianych na zajęciach, a mniej na szerzej pojętej historii danego nurtu - przykładem niech będzie fenomenologia, w której skupialiśmy się jednak głównie na Ingardenie.)
... show more
By
martyna123