Personality Quiz
Hangi İnsan Hakları Savunucususun?
Quiz introduction
Uluslararası Af Örgütü olarak, aslında çoğu zaman fark etmesek de, insan haklarının günlük hayatımızın tam da içine işlenmiş bir evrensel değerler bütünü olduğunu hatırlatmayı istiyoruz. Belki gündel
ik yaşantılarımızın içinde dikkatimizi çekmeyen sıradan alışkanlıklarımızın ya da bize sunulan olanakların aslında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi tarafından güvence altına alınmış olduğunu hiç düşündünüz mü?
... show more
By
amnesty